Generelt

Kredsen har ,som en schæferhundeklub, naturligvis til formål at være en specialklub og træningsplads for schæferhunde.
 
For at vænne hundene til at træningspladsen udelukkende er en arbejdsplads for hund og hundefører - skal luftning og leg mellem hundene aftales mellem hundeførerne - til afholdelse i hundeskove m.m.
Taber hunden sine efterladenskaber på træningspladsen, skal disse med det samme fjernes af hundeføreren.
 

Hunde over 3 måneder gamle, må ikke komme ind i klubhuset

Hunde over 4 måneder gamle, må ikke komme ind i klubhuset eller på terrassen

 

Kenneler og hundeførere opfordres iøvrigt til at socialisere deres hunde i kredsen, så meget som muligt.

Løse hunde skal være under fuld kontrol. 

Træningen har som mål, at hund og hundefører efterfølgende kan deltage og bestå en prøve, med et godt resultat, i en afsluttende kompetancegivende prøve med obligatorisk væsenstest, samt være i stand til selv at planlægge sin træning.
TRÆNINGSSTRUKTUR
Vi tilbyder træning i spor, lydighed og forsvarsarbejde for schæferhunde i alle aldre.
SPORAREALER
Beliggenheden af kredsens sporarealer er vekslende og der startes altid ved klubhuset første gang, derfra aftales fra gang til gang.
 
TRÆNINGSPLADSEN
Pladsen er åben for træning alle ugens dage.
Holdtræning har fortrinsret.
 
Afholder kredsen prøver eller andre arrangementer, har disse første prioritet til klubbens arealer og klubhus.
AFBUD TIL TRÆNING
Husk at alle deltagere skal melde afbud i tilfælde af fravær.
Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 47-Suså | Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle  | webmaster@kreds47.dk