Træning / Træningstilbud / Selvtræning

Selvtræning

  • For at benytte kredsens sporarealer i sporholdets træningstid skal man være tilmeldt sporholdet. Desuden kræves det, at man har en sportilladelse, som udleveres ved indskrivningen af sportræneren.
    Hold har fortrinsret til træningsarealerne, men efter aftale med trænerne kan deltagere i træning på andre hold evt. også have mulighed for samtræning (med andre holddeltagere).
Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 47-Suså | Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle  | webmaster@kreds47.dk